WERKSPOOR.be heeft als doel tewerkstelling te creëren voor personen die (tijdelijk) geen reguliere job kunnen uitoefenen. De organisatie wil een arbeidsklimaat scheppen waarbij in de bedrijfsvoering arbeid op maat van de werknemer hand in hand gaat met het economische aspect.

WERKSPOOR.be streeft naar activiteiten en producten die op zichzelf een maatschappelijke meerwaarde hebben.